Zapier ve PDF4me ile İsviçre QR Kodları Oluşturun veya Okuyun

By Varun Satish | Otomasyonu

Zapier ve PDF4me ile İsviçre QR Kodları Oluşturun veya Okuyun

QR kodları, Faturalar da dahil olmak üzere çeşitli amaçlar için makine tarafından okunabilen veriler içerir. İsviçre’de geliştirilen İsviçre QR Kodu, dijital ödemeleri otomatikleştirmek için kullanılır. İsviçre’deki tüm makbuzlar ve faturalar için zorunlu olması, ödeme ayrıntılarını şifreleyen bir İsviçre QR Kodu barkodu içermesi amaçlanmıştır. İsviçre QR kodunun ortasındaki İsviçre çapraz işareti, onu diğer QR’lerden ayıran şeydir.

İsviçre QR Kodu standardı, İsviçre’de elektronik ödemelerde QR faturalarıyla çalışmak için kullanılır. Ödemeleri başlatmak veya bir QR faturasını işlemek için gerekli tüm ödeme bilgilerini içerir. PDF4me Create Swiss QR code, İsviçre QR uyumlu barkodlar oluşturmak için kullanılabilir. Bu QR’lerden veri okumak için İsviçre QR oku eylemini de kullanabilirsiniz.

Şimdi bir örnekle bu eylemleri nasıl kullanabileceğimize bakalım.

İsviçre QR kodu Zap özeti oluşturun

İsviçre QR kodları nasıl oluşturulur?

Örneğimizde, QR kodunun eklenmesi gereken Dropbox’ta bir PDF’imiz var. Bunun içinde, İsviçre QR kodunun eklenmesi ve başka bir Dropbox klasörüne kaydedilmesi gerekiyor.

Dropbox eyleminde bir Dropbox Yeni bir dosya ekleyin

Eylem, istediğiniz bulut depolama alanından dosya almanızı sağlar. Örneğimizde, Dropbox depolama alanıdır.

Klasör eyleminde Dropbox yeni dosya

PDF4me Oluştur İsviçre QR eylemini ekleyin ve yapılandırın

İsviçre QR’sini oluşturmak için eylemi ekleyin ve gerekli tüm parametreleri yapılandırın.

PDF4me ekle İsviçre QR eylemi oluştur

Dropbox’a Yükle eylemi ekle

Çıktı dosyalarını istediğiniz konuma kaydetmek için Dropbox’a Yükle eylemini ekleyin. Örnek çıktı dosyası aşağıdaki gibi görünecektir.

Örnek Swizz QR kodu çıktısı

QR kodlarına gömülü verileri okumak ve çıkarmak için İsviçre QR kodunu oku eylemini de kullanabilirsiniz.

İsviçre QR Kodunu oku eylemi

Ayrıca, yaygın olarak kullanılan diğer Barkod ve QR kod türlerini oluşturmak için Add Barcode or QR code çevrimiçi aracımızı deneyebilirsiniz.

PDF4me Geliştirici Aboneliği ile en az insan gücü ve düşük maliyetle İsviçre QR kodlarını oluşturabilen veya okuyabilen Zaplar oluşturabilirsiniz. Abonelik, API çağrılarının sayısındaki herhangi bir eksiklik nedeniyle otomasyonunuzun asla durmamasını sağlar.

Related Blog Posts