வேர்ட் ஆவணங்களை PDF ஆக மாற்றவும்

எந்த நேரத்திலும் DOC அல்லது DOCX கோப்புகளை PDF ஆக மாற்றவும்

upload fileupload file
cloudcloudcloudcloud
cloud

உங்கள் வேர்ட் டாக்ஸை மாற்றவும்

வேர்ட் ஆவணங்களில் இருந்து PDF கள்

உங்கள் Word ஆவணங்களின் எந்த பதிவையும் இங்கு இழுத்து விடுங்கள். அவற்றை தரமான PDF களுக்கு எளிதாக மாற்றவும். ஒரே நேரத்தில் பல ஆவணங்களை நீங்கள் மாற்றலாம். மேலும், அவற்றை ஒரு ஒற்றை ஜிப் என மறுபடியும் பதிவிறக்கம் செய்து மேலும் அனுப்புங்கள்.

வேர்ட் டாக்ஸ் பல்செயலாக்கங்கள்

பல பதிப்புகளை மாற்று - .doc அல்லது .docx - ஆவணங்களை ஒரு ஸ்டெப்பில் PDF ஆக மாற்றவும். கடவுச்சொற்களைப் பயன்படுத்தி எப்போதும் அவற்றைப் பாதுகாக்கலாம் அல்லது அவற்றை எதிர்கால பயன்பாட்டிற்கு காப்பகப்படுத்தலாம், அனைத்திற்கும் எங்களது எளிய PDF4me பயன்பாட்டைப் பயன்படுத்துங்கள்.

பாதுகாப்பு உள்ளமைவு

உங்கள் ஆவணங்கள் எங்களுடன் பாதுகாப்பாக உள்ளன. PDF4me உடன் செயலாக்கப்பட்ட எந்த ஆவணம் பதிவிறக்க சாளரத்தின் ஒரு மணி நேரத்திற்குப் பிறகு நீக்கப்படும். இது எங்கள் தரவு வாழ்க்கைச் சுழற்சி மூலம் உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது.

தொடர் செயல்திறன்

தொடர் செயல்திறன் நமக்கு முக்கியம். சில நேரங்களில் நீங்கள் ஒரு பெரிய அளவிலான செயல்முறைகளின் காரணமாக செயல்திறன் குறைபாடுகளை காணலாம். எங்கள் பணம் செலுத்திய பதிப்பிற்கு மாற்றுவது, அர்ப்பணித்த வளங்கள் ஒதுக்கீடு மற்றும் மிக உயர்ந்த செயல்திறன் ஆகியவற்றை உறுதிப்படுத்துகிறது.

தரமான PDF கள் வழங்கப்பட்டன

உருவாக்கப்பட்ட ஆவணங்களின் தரமானது PDF4me இன் moto ஆகும். வேகமான செயலாக்கம் உருவாக்கிய PDF களின் தரத்துடன் ஒருபோதும் குறுக்கிடமாட்டாது என்பதை நாங்கள் எப்போதும் உறுதிப்படுத்துகிறோம்.

வேகமான செயல்முறை

PDF4me மிகவும் எளிமையான ஆனால் நேர்த்தியான முறையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது அம்சங்களை எளிதாகப் பயன்படுத்தும் ஒரு மென்மையான ஓட்டத்தை உங்களுக்கு வழங்குகிறது. எளிய வழிமுறைகளில் இது உங்களுக்காக கடுமையான வேலைகளை கையாளலாம்.

உங்கள் PDF ஐ திருத்த எண்ணற்ற வழிகள்

உள்ளடக்கங்களின் தனிப்படுத்தல் மற்றும் ஆவண வடிவமைப்பு போன்ற PDF ஆவணத்தில் முக்கியமான மாற்றங்களைச் செய்யுங்கள்.

அல்லது எங்கள் அம்சங்கள் அனைத்தையும் இங்கே அகற்றவும்