ஆவணங்களை பல PDF களுக்கு பிரிக்கவும்

ஒரு PDF இலிருந்து பக்கங்களை பிரித்தெடுக்கவும் அல்லது கொடுக்கப்பட்ட எண்ணிக்கையிலான பக்கங்களுடன் சிறிய PDF களை உருவாக்கவும்

cloudcloudcloudcloud
cloud

உங்களுக்கு தேவயானபடி பிரிக்கலாம்

உங்களுக்கு தேவயானபடி பிரிக்கலாம்

ஒரு எளிய வரையறையின் மூலம் ஒரு PDF ஆவணத்திலிருந்து பல PDF களை உருவாக்குங்கள். பக்க எண்னை பயன்படுத்தி இரண்டாகவோ அல்லது ஒவ்வொரு அடுத்த எண்ணிக்கையிலோ PDF ஆவணத்தை பிரிக்கலாம்.

எளிதான ஸ்ப்ளிட்ட்டிங்

உங்கள் பெரிய PDF களை சிறிய PDF களை ஒரே வரிசையில் ஒரு புதிய வரிசையில் மீண்டும் வரிசைப்படுத்தவோ அல்லது ஒன்றிணைக்கவோ செய்யலாம். PDF4me பயன்பாட்டை பயன்படுத்தி இதை செய்ய முடியும்.

ஈடு இணையற்ற பாதுகாப்பு

உங்கள் தரவின் பாதுகாப்பு மற்றும் ஒருமைப்பாடு எங்களுடைய வாக்குறுதி. எந்தவொரு ஆவணமும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பிறகு நீக்கப்படும். எங்கள் உள்ளமைக்கப்பட்ட தரவு வாழ்க்கைச் சுழற்சி மூலம் இது உத்தரவாதம் அளிக்கப்படுகிறது.

சிறந்த செயல்திறன்

PDF4me அதன் அனைத்து செயல்முறைகளும் நிர்ணயிக்கப்பட்ட நேரத்தில் முடிக்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்த முயற்சிக்கிறது. செயல்திறன் பாதிக்கப்படக்கூடிய நிகழ்வுகள் இருக்கலாம். எங்களது paid பதிப்பானது எந்தவொரு நிகழ்விலும் எந்தவொரு செயல்திட்டத்திலும் தாழ்ந்த அர்ப்பணிப்பு இல்லை என்பதை உறுதி செய்யும்.

உயர்ந்த தரம்

PDF4me இல் உள்ள அனைத்து ஆவணங்களையும் அல்லது படங்களை அதன் சிறந்த தரத்தில் இருப்பதை உறுதி செய்வதற்காக நாங்கள் பெரும் முயற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளோம். தரமான மற்றும் அதிக செயல்திறன் மூலம் அம்சங்கள் கட்டமைக்கப்பட்டுள்ளது.

எளிதாக பிரித்தல்

அணைத்து மொபைல்களிலும் எளிதாக இயங்கும் வண்ணம் கட்டமைக்கபட்டுள்ளது. எளிதாக உங்கள் ஆவணங்களை மொபைல் மூலம் பிரிக்கலாம்.