கடவுச்சொல்லைச் சேர்ப்பதன் மூலம் PDF ஐப் பாதுகாக்கவும்

கடவுச்சொல்லுடன் PDF ஐ குறியாக்கம் செய்வதன் மூலம் உங்கள் ஆவணத்தின் தரவைப் பாதுகாக்கவும்

upload fileupload file
cloudcloudcloudcloud
cloud

கடவுச்சொல் மூலம் உங்கள் PDF களை பாதுகாக்கவும்

எளிதாக உங்கள் PDF களை பாதுகாக்க

உங்கள் PDF களை பாதுகாப்பது எளிதான வேலை. உங்கள் PDF ஐ இழுத்து உள்ளீடு செய்து விட்டு உங்கள் விருப்பப்படி கடவுச்சொல்லை உள்ளிடவும். முடிந்தது! உங்கள் PDF பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளது.

எளிதான பாதுகாப்பு

பாதுகாப்பான PDF என்பது மிக முக்கியமான தேவைகளில் ஒன்றாகும். PDF4me உங்கள் PDF களுக்கு உயர்தர பாதுகாப்பை அடைய எளிய வழிகளை வழங்குகிறது.

சமமான பாதுகாப்பு

மிக நுணுக்கமான அளவிலிருந்து பாதுகாப்பு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு ஆவணமும் சிறந்த பாதுகாப்பு வழிமுறைகளுடன் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், ஆவணங்கள் ஒரு மணி நேரத்திற்கு பின் தானாக நீக்கப்படும்.

இசைவான செயல்திறன்

ஆவண பாதுகாப்பு ஆவணத்தின் முக்கிய பகுதியாக உள்ளது. நாம் PDF4me இல் பாதுகாப்பை சிறந்த மற்றும் வேகமான முறையில் செய்கிறோம். ஆனால் சில நேரங்களில் நீங்கள் ஒரு பெரிய அளவிலான செயல்முறைகளின் காரணமாக செயல்திறன் குறைபாடுகளை காணலாம். எங்கள் பணம் செலுத்திய பதிப்பிற்கு மாற்றுவது, அர்ப்பணித்த வளங்கள் ஒதுக்கீடு மற்றும் மிக உயர்ந்த செயல்திறன் ஆகியவற்றை உறுதிப்படுத்துகிறது.

அதன் சிறந்த தரத்தில்

எல்லா நேரத்திலும் சிறந்த மறையீடாக்கத்தை நாங்கள் உறுதி செய்கிறோம். PDF மாற்றப்படவில்லை மற்றும் அதன் தரம் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

Cloud -இல் சிரமமற்ற செயல் முறை

நாம் அனைத்து வகை பயனாளர்களை மனதில் வைத்து PDF4me ஐ வடிவமைத்துள்ளோம். எளிமையான பயனர் செயல்களை பயன்படுத்தி பெரிய தனிப்பயனாக்கங்களை ஒன்றாக இணைத்து காணலாம்.

உங்கள் PDF ஐ திருத்த எண்ணற்ற வழிகள்

உள்ளடக்கங்களின் தனிப்படுத்தல் மற்றும் ஆவண வடிவமைப்பு போன்ற PDF ஆவணத்தில் முக்கியமான மாற்றங்களைச் செய்யுங்கள்.

அல்லது எங்கள் அம்சங்கள் அனைத்தையும் இங்கே அகற்றவும்