தொழில்நுட்ப கூட்டாளிகள்

எங்கள் கூட்டாளிகள் PDF4me சிறந்த மற்றும் தரம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட செயல்பாடுகள் வழங்கும் போது மட்டுமே எங்கள் தீர்வு கச்சிதமாக உள்ளது. நமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு சிறந்த PDF தீர்வுகளை வழங்குவதற்காக பல்வேறு நூலகங்களை பயன்படுத்தி வருகிறோம். யாருடன் கூட்டுடன் இணைந்து பார்க்க வேண்டும் என்பதை பின்வரும் பட்டியலைப் பாருங்கள்.


PDF Tools

PDF Tools AG சந்தையில் சிறந்த PDF நூலகங்களை வழங்குகின்றது. அது தேவையான தரத்தை PDF4me கொடுக்கிறது. PDF தரத்திற்கு வரும்போது, PDF கருவிகள் AG க்கு சரியான தீர்வு உள்ளது. Pdf கருவிகள் AG ஐ. பி. எஃப்/A மற்றும் PDF என்ற ஐ. பி. ஐ குழுவின் சுவிஸ் பிரதிநிதி, இந்த நியமங்கள் வளர்ச்சிக்கு விரிவாக பங்களித்துள்ளார். அவர்களின் PDF வெப் காட்டிname PDF ஆவணங்களை சிறந்த தரத்தில் செயல்படுத்துகிறது.


Aspose

Aspose பல ஆவண வகைகள் மற்றும் அம்சங்களை கையாளும் ஒரு பரந்த நூலகம் உள்ளது. அதிக அளவுகொண்ட தேவைப்பாடுகளுக்கான எமது பிரதம தீர்வாகும். க்ளௌட் ஆர்க்கிடெக்சர் அதிக அளவு அளவிடக் கூடிய சுமை மற்றும் உச்ச அளவு ஆகியவற்றுடன் இணைந்து, தேவையை ஒரு மலிவு விலைக்கு வழங்க முடியும்.


Nuance

Nuance சிறந்த ஆப்டிகல் கேரக்டர் அறிதல் (OCR) கரைசல். எந்த OCR அம்சங்கள் வந்தாலும் அது நமக்கு பிடித்த ஒன்று. பல ஆண்டுகள் நுண்பெயர் (அல்லது ஆம்னிகாலம்) இறுதிப் பயனர் அங்கீகார அம்சங்களை வழங்குகிறது. நமது வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதன் செயல்பாடுகளைசிறப்பாக வழங்குவதற்கு இச்சேவை இணைத்துள்ளோம்.


Microsoft Azure

இப்போதெல்லாம் வீட்டில் தரவு-மையம் இனி தேவை இல்லை. Microsoft Azure PDF4me இயக்க தேவையான உலகளாவிய பகுத்தளி தரவு மையங்களை வழங்குகிறது.


நாம் தொடர்ந்து சந்தையில் சிறந்த நூலகங்களைத் தேடிக் கொண்டிருக்கிறோம், மேலும் எங்கள் வாடிக்கையாளர்களின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய அவர்களை ஒருங்கிணைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். PDF4me Consumer நாம் பார்டினியுடனான சாத்தியமான அம்சங்களை ஒரு சப்செட் மட்டுமே வழங்குகிறது. உருவாக்குபவர்களுக்கான, developer.pdf4me.com தளத்தில் பாருங்கள். நீங்கள் சாத்தியமான அம்சங்கள் நிறைய அங்கு கிடைக்கும்.